گردشگری سلامت

گردشگری سلامت

گردشگری سلامت:

گردشگری سلامت، بر اساس تعاریف ارائه شده توسط سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) به مسافرت افراد از محل دائم زندگی خود جهت حفظ، بهبود یا حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدتی بيش از ۲۴ساعت و كمتر از یك سال، گفته می‌شود. گردشگری سلامت سفر‌های بین المللی است که برای دریافت خدمات به مدت بیش از ۲۴ ساعت و کم تر از یک سال برای پیشگیری، درمان و یا گذران دوران نقاهت صورت می گیرد.

شعار جهانی توریسم سلامت، امکانات و خدمات در حد کشور‌های جهان اول یا پیشرفته و قیمت‌ها و هزینه‌ها در حد کشور‌های در حال توسعه و جهان سوم است.

تاریخچه گردشگری

گردشگری پزشکی در ایران