کاشت مو

کاشت مو

کاشت مو

کاشت مو (جراحی ترمیم مو) یک راه حل دائمی برای بازگرداندن موهای از دست رفته‌ی سر ارائه می‌دهد. روش‌های نوین جراحی کاشت مو می‌تواند موهای از دست رفته را ترمیم و جایگزین کند یا دوباره شکل دهد. این کار با استفاده از موهای طبیعی و در حال رشد خود فرد انجام می‌گیرد.

موی مناطق مختلف بدن دارای تفاوت‌های ساختاری و اساسی با يکديگربوده و لذا نمی‌توان از موی هر ناحيه از بدن بجای موی سر استفاده کرد. بهترين مو برای کاشت درمناطق طاس سر، موی ناحيه مشخصی ازپشت سر و یا طرفین سر می‌باشد. به دليل عدم تطابق خصوصيات بافتی و سيستم ايمنی ما بين انسان های گوناگون، در کاشت مو فقط از موی خود شخص جهت پیوند به قسمت‌های مورد نظر استفاده می‌گردد.

در زمینۀ کاشت مو، بیشتر از دو روشFollicular Unit Transplantation) FUT) و Follicular Isolation Technique) FIT) استفاده می‌شود. تفاوت اصلی بین این دو، در روشی است که واحدهای فولیکولی استخراج می‌شوند. در FUT یک نوار از پوست با موهای روی آن از پشت سر جدا می‌شود. در این حالت، فولیکول‌های مو نیز همزمان استخراج می‌شوند اما در روش FIT، واحدهای فولیکولی به صورت منفرد مستقیماً از پوست سر استخراج می‌شوند.

خط رويش مو درجلوی سر درحقيقت يک نوارباريک از پوست سربوده که حد فاصل پوست بدون موی پيشانی با پوست کاملاً پرموی نواحی پشت اين نواراست. طراحی درست خط رویش مو در افراد با ریزش مو وسیع، برای حصول نتيجه خوب و طبيعی بسيارمهم است. فاکتورهايی که درطراحی مناسب و صحيح خط موی جلوی سر از سوی پزشک لحاظ می‌شوند عبارتنداز: ميزان و نوع ريزش موی سر، سن فرد، شکل کلی سربيمار، احتمال ريزش مو درآينده ( نياز به جلسات بعدی کاشت مو) و انتظارات بيمار.

در طول ۱۰ روز اول پس از کاشت مو ، تقریباً تمامی موهای کاشته شده، بواسطه تغییر محلی که داشته اند آسیب پذیر می‌شوند و ریزش خواهند داشت. چنین امری کاملاً طبیعی است. بعد از ۲ تا ۳ ماه موهای جدیدی از فولیکول‌های جابجا شده شروع به شکل گیری می‌کنند. موی فرد به حالت عادی شروع به رشد می‌کند و در طول ۶ تا ۹ ماه بعدی به ضخیم شدن ادامه می‌دهد.

مو

جراحی‌های زیبایی (Cosmetic Surgery)