ميكرواينجكشن يا تزريق اسپرم داخل تخمك(ICSI)

ميكرواينجكشن يا تزريق اسپرم داخل تخمك(ICSI)

ميكرواينجكشن يا تزريق اسپرم داخل تخمك(ICSI)

ميكرواينجكشن يا تزريق اسپرم داخل تخمك(ICSI) در مواردي انجام می‌شود كه اسپرم مرد از نظر تعداد، تحرك و يا شكل كيفيت لازم را نداشته یاشد و یا در مواردی كه چندين عمل IVF انجام شده و به نتيجه نرسيده است.به طور كلي در روش ميكرواينجكشن يا تزريق اسپرم داخل تخمك(ICSI) ، يك اسپرم در محيط آزمايشگاه داخل يك تخمك تزريق مي‌شود كه به دنبال آن لقاح و تقسيم سلولي صورت مي‌گيرد و جنين تشكيل مي‌شود.

عمل ميكرواينجكشن يا تزريق اسپرم داخل تخمك(ICSI) شامل چهار مرحله است:

  1. تحريك تخمدان: در روز دوم يا سوم قاعدگي سونوگرافي جهت بررسي وضعيت تخمدان‌ها و رحم انجام مي‌شود. بعد از انجام سونوگرافي دارو جهت تحريك تخمك گذاري تجويز مي‌شود. طي مرحله مصرف دارو پنج الي شش نوبت سونوگرافي براساس ميزان واكنش تخمدان‌ها انجام مي‌شود. زماني كه فوليكول‌ها به اندازه مناسب رسید، داروي HCG تزريق مي‌شود و بيمار آماده عمل تخمك گيري مي‌شود.
  2. تخمك گيري: در این مرحله، نيازي به بيهوشي عمومي نيست و با يك بيهوشي كوتاه مدت يا بي حسي موضعی با استفاده از دستگاه سونوگرافي، پزشك فوليكول‌ها را مشاهده مي‌كند و مايع فوليكولي همراه با تخمك كشيده مي‌شود كه به اين عمل اصطلاحا” پانكچر می‌گويند.
  3. لقاح اسپرم و تخمك: در این مرحله، نمونه اسپرم از مرد گرفته مي‌شود. ابتدا سلول‌هاي دور تخمك به كمك آنزيم جدا مي‌شود سپس اسپرم به داخل تخمك تزريق مي‌شود. در عمل ميكرواينجكشن نيز براي افزايش درصد موفقيت چندين تخمك لقاح مي‌يابد لذا تعداد جنين‌هاي تشكيل يافته زياد است. اگر اين جنين‌ها كيفيت مطلوبي داشته باشند، در صورت موافقت زوجین،تعدادی از جنین‌ها منجمد و نگهداري مي‌شوند تا درصورت نياز براي بارداري‌هاي بعدي از اين جنين‌ها استفاده شود.
  4. انتقال جنين: جهت انتقال جنين نيازي به بيهوشي نيست. جنين يا جنين‌ها به وسيله يك كاتتر به داخل رحم منتقل مي‌شوند و يكي دو ساعت بعد از انتقال جنين، بيمار مرخص مي‌شود.

يكي از مزاياي ميكرواينجكشن يا تزريق اسپرم داخل تخمك(ICSI) اين است كه حتي اگر يك اسپرم سالم از مرد وجود داشته باشد اين عمل قابل انجام است. مزيت ديگر م ميكرواينجكشن يا تزريق اسپرم داخل تخمك(ICSI) اين است كه اگر بيمار فاقد لوله‌هاي رحمي باشد نيز مشكلي در انجام اين عمل به وجود نمي‌آيد. اما محدوديت ميكرواينجكشن يا تزريق اسپرم داخل تخمك(ICSI) آن است كه ميزان بارداري در زنان بالاي ۴۰ سال به علت پايين بودن كيفيت تخمك‌هاي زن كاهش مي‌يابد.

يك تا دو ساعت پس از عمل انتقال جنين بيمار مرخص مي‌شود. توصيه مي‌شود طي ۳ الي ۴ روز بعد از عمل، فعاليت‌هاي شديد كه منجر به خستگي مفرط مي‌شود نداشته باشد. بديهي است آرامش روحي و رواني و پرهيز از شرايط پراضطراب مي‌تواند در موفقيت عمل مؤثر باشد. معمولا ۱۰ الي ۱۲ روز بعد از انتقال جنين، آزمايش هورموني جهت بررسی مقدار BHCG خون انجام می‌گردد. افزايش اين هورمون اولين نشانه بارداری است.

ناباروری و علل آن