درمان جدا شدگي پرده شبكيه

درمان جدا شدگي پرده شبكيه

درمان جدا شدگي پرده شبكيه

درمان جدا شدگي پرده شبكيه بر اساس نوع و وسعت جداشدگی متفاوت است.

  1. چسباندن شبکیه با کمک لیزر( Laser Retinopexy) یا انجماد : (cryotherapy) چسباندن شبکیه با کمک لیزر( Laser Retinopexy)  یا انجماد (cryotherapy) برای درمان و بستن سوراخ‌های شبکیه مناسب است اما برای رفع و درمان مشکل جدا شدگی شبکیه کافی نیست.در روش چسباندن شبکیه با کمک لیزر( Laser Retinopexy)  یا انجماد (cryotherapy)  پس ازانجام بی‌حسی موضعی، به وسیله لیزر به عنوان وسیله‌ای جهت ایجاد سوختگی ( از جهـت داخل چشـم) و یا با به کارگـیری از قلـم کـرایوتراپی به عنـوان دستـگاه منجمـد کننـده بافـت (از جهت خارج چشم) به دور سوراخ شبکیه، سوختگی‌هایی ایجاد می‌گردد که منجر به چسبندگی بافت‌ها و بسته شدن سوراخ شبکیه و برقراری اتصالات پایدار، بین شبکیه و دیواره چشم و مانع ورود مایع به پشت شبکیه می‌شود.
  2. چسباندن شبکیه با استفاده از گاز یا رتينوپکسي پنوماتيک (Pneumatic Retinopexy): چسباندن شبکیه با استفاده از گاز یا رتينوپکسي پنوماتيک (Pneumatic Retinopexy)، زمانی استفاده می‌گردد که جدا شدگی شبکیه در بخش بالایی کره چشم حادث شده باشد.درمتد چسباندن شبکیه با استفاده از گاز یا رتينوپکسي پنوماتيک (Pneumatic Retinopexy)، پس از انجام بی‌حسی موضعی، حباب گاز را به داخل چشم تزریق می‌نمایند که منجر به ایجاد فشار از سمت داخل به شبکیه می‌شود و آن را در جای خود ثابت نگه داشته و از طرفی باعث بسته شدن سوراخ شبکیه شده ومانع از نشت مایع به پشت شبکیه می‌گردد. حباب گاز معمولاً ظرف ۱۰ روز تا دو هفته جذب خواهد شد و پس از این زمان معمولاً با استفاده از لیزر یا قلم کرایوتراپی، اطراف سوراخ شبکیه سوزانده می‌شود تا سوراخ دوباره باز نگردد. 
  3. باکل اسکلرا (Scleral buckle) : باکل اسکلرا (Scleral buckle) پروسـه‌ای است که در آن یک باکل (اسفنج یا نوار سیلیکونی نرم) از طریق بخیه به اسکلرا ( صلبیه یا سفیدی چشم) دوخته می‌شود و دیواره خارجی را به سمت داخل فشار می‌دهد و آن را به شبکیه جدا شده ، نزدیک می‌کند تا شبکیه در جای خود متصل شود.

جهت اتصال بهتر و سریعتر شبکیه به دیواره خارجی، در هنگام جراحی باکل اسکلرا (Scleral buckle) ، مایع جمع شده در پشت شبکیه تخلیه می‌شود و سوراخ‌های شبکیه نیز با استفاده از لیزر یا قلم کرایوتراپی به همان نحو که در قسمت‌ چسباندن شبکیه با کمک لیزر( Laser Retinopexy)  یا انجماد (cryotherapy)شرح داده شد بسته می‌شوند.

  • ویترکتومی (Vitrectomy): جراحی ویترکتومی (Vitrectomy) جراحی پیچیده‌تری نسبت به سایر روش‌های ذکر شده می‌باشد. زمانیکه تعداد و سایز سوراخ‌ها و یا وسعت جداشدگی شبکیه بزرگ باشد و یا خونریزی داخل چشمی ایجاد شده باشد، روش‌های جراحی ساده تر کارایی مناسبی نداشته و می‌بایست از جراحی ویترکتومی (Vitrectomy) استفاده شود .

در جراحی ویترکتومی  (Vitrectomy)ابتدا زجاجیه با یک وسیله مخصوص از چشم خارج می‌شود ودر صورت وجود خونریزی داخل چشمی ، خون شسته و جمع آوری می‌گردد . سپس سرم استریل ( B.S.S) به جای زجاجیه ،داخل چشم تزریق می شود و سوراخ های شبکیه نیز با کمک لیزر بسته می‌شوند.

گاهی همزمان با جراحی ویترکتومی از باکل اسکلرا هم کمک گرفته می شود تا فشار خارجی هم به چسباندن مجدد شبکیه کمک کند.

در موارد حاد‌تر پس از انجام ویترکتومی‌، روغن سیلیکون تزریق می‌شود تا کره چشم را از داخل پر کند و با فشار داخلی، شبکیه را در جای خود ثابت نگـه دارد. به دلیل اختلات شدیدی که روغن سیلیکون در قوه بینایی ایجاد می‌کند، پس از گذشت چند ماه که شبکیه در جای خود چسبید با یک عمل جراحی‌، روغن خارج و سرم استریل ( B.S.S ) به جای آن تزریق می‌شود.

جراحی شبکیه

چشم